Stridbara kvinnor

En fotoutställning av Kerstin Ekström Kerstin skriver om sin utställning: ”Världen över, att födas till flicka har i sekler inneburit att vara förutbestämd för äktenskap och barn. Rätten att själv välja sitt liv har inte varit en självklarhet. Än finns krafter som inte tillåter flickor att utbilda sig, de som … Fortsättning ›››Stridbara kvinnor