Bengt Hanson

Från min sida sett Gatufoto från Stockholms gator och torg Bengt Hanson började som sextonåring sin bana som jazzmusiker och är som 78-åring fortfarande aktiv musiker. Parallellt har fotografi varit det stora intresset, särskilt streetfotografi. Efter att ha jobbat några år som fotograf på facktidningen Musikern fram till pensionen har … Fortsättning ›››Bengt Hanson